Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

6D110100 «Медицина» мамандығы бойынша ҚР ДСӘДМ «Қарағанды мемлекеттік медицина университеті» ШЖҚ РМК Диссертациялық Кеңесіне өткізілетін құжаттар тізімі:

Құжат атауы

Саны

1

Диссертациялық Кеңес  төрағасының атына докторант оқыған ЖОО бланкісінде жазылған жолдама хат

1

2

Қатты мұқабада және электрондық тасығыштағы (CD-диск) диссертация (Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығында техникалық тексеру өткені туралы түбіртек көшірмесін көрсету қажет)

6

3

Жұмыс орны бойынша расталған ғылыми кеңесшінің пікірі

3

4

Жұмыс орны бойынша расталған екінші ғылыми кеңесшінің(егер болса) пікірі

3

5

Шетелдік ғылыми кеңесші пікірінің нотариуспен расталған аудармасы

3

6

ЖОО-ң ғылыми жұмыс жөніндегі проректорымен бекітілген кафедрааралық отырыс хаттамасының көшірмесі

3

7

Жұмыс орны бойынша расталған 2 ішкі рецензенттің рецензиялары

3

8

Көлемі 1 (бір) баспа табақтан кем емес мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде диссертация аңдатпасы, яғни, А4форматты 16 беттен кем емес.

3

9

Докторант білім алған ЖОО-ң ғылыми хатшысы қол қойған жарияланымдар тізімі мен көшірмелері (бас беті, толық мазмұны, жарияланымы)

3

10

Диссертация тақырыбы және кеңесшілерін бекіту туралы докторант оқыған ЖОО Ғылыми Кеңесі отырысының хаттамасының көшірмесі

3

11

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломдардың, оларға қосымшаларының (транскрипттің көшірмесі) нотариуспен расталған көшірмелері. Егер докторанттың тегі өзгертілсе, тегі өзгерткенін растайтын құжат ұсынылады

3

12

Докторантураның кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгергені туралы транскрипттің көшірмесі

3

13

Докторант білім алған кафедраның меңгерушісі қол қойған докторантқа мінездеме

3

14

Оқитын ЖОО-ның кадр қызметі растаған жеке іс парағы

2


Қазақстан 2050 Стратегиясы
ҚР электрондық үкіметі
ҚР денсаулық сақтау министрлігі
ҚР ДСМ Стратегиялық жоспары
ҚР Білім және ғылым министрлігі
Болашақ бағдарламасы
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымы Еуро аймақтық бюро
Magna Charta Universitatum
International Research Journal for Medical students
Өз қаражатынды басқаруды үйрен
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 11 қараша.
Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы
The cochrane library
Маманның білім деңгейін тексеру
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен басым бағдарламалар
Болашақ
Евразиялық интеграция
Жастармен ұлтық онлайн-консультациялар
Қаржы орталығы
Springer
Ұлттық клиникалық хаттамалар
Малайзия Ұлттық Университеті
Конференция күнтізбесі
ҚММУ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН КҮЗЕТІ, ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша
Образовательный кредит
ҚР-да міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жөніндегі СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
ЕНПФ зейнетақы қоры
ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ
Сауалнама
Студенттік кәсіпкерлік