Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Кітапхана
Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Сынақтық қолжетімділік

Lt-система (ADInstruments)

Анатомия, физиология, гистология, клиникалық дағдылар және т.б. бағытында оқытуға арналған онлайн-платформа. Қашықтықтан және күндізгі оқу түрінде белсенді білім беруге, оқытуға пәндер бойынша 500-ден астам интерактивті және толығымен реттелетін сабақтар.

Taylor & FrancisOnline

2700-ден астам журналдарды, соның ішінде Routledge шығаратын әлемдегі ең ірі әлеуметтік және гуманитарлық журналдардың бағдарламасын; Taylor & Francis; және CogentOA-дан ғылым, технологиялар және медицина жөніндегі озық теориялық және қолданбалы материалдарды, кең ауқымды ашық қолжетімді журналдар жинағын біріктіретін халықаралық платформа. Осы платформадағы журналдар ашық қол жетімділікті және жарияланымға жазылудың дәстүрлі тәсілдерін қолдайды.

Coursera Стэндфорд университетінің информатика профессорлары әзірлеген жаппай онлайн-білім беру саласындағы жоба.

Биомедициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша әлемдік жетекші сарапшылардың онлайн-лекциясы

The Biomedical & Life Sciences Collection коллекциясы жетекші университеттердің, ғылыми орталықтардың, медициналық мектептердің, формацевтикалық биотехнологиялық компаниялардың ғалымдары мен оқытушылары дайындаған 2500-ден астам видеодәрістер мен оқу кейстерін қамтиды.

Ұлттық жазылым бойынша мәліметтер  базасы

Scopus

Аннотациялар мен мәліметтерді  талдаудың және визуалдаудың енгізілген рецензияланатын ғылыми әдебиеттің дәйексөзділігі библиометриялық құралдарымен қадағалайтыны  туралы ақпараттарды қамтитын ең ірі мәліметтер қоры.. Базада жаратылыстану, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар, техника, медицина және өнер саласындағы 5000 нан  22794 халықаралық баспалар басылымдары бар.

Web of Science (Clarivate Analytics)

Журнал мақалалары, ғылыми конференциялар мен монографиялардың мультидисциплинарлық аналитикалық реферативтік базасы. Ол Ю. Гарфилд әзірлеген дәйексөз (Citation Index) индексін қамтиды. Платформа библиографиялық ақпаратты іздеу, талдау және басқарудың кіріктірме мүмкіндіктеріне ие. Clarivate Analytics компаниясының  жазылымымен әзірленеді және ұсынылады.

SpringerLink

Жоғары сапалы журналдардың, кітап серияларының, кітаптардың, анықтамалық материалдардың және мұрағаттардың интерактивті коллекцияларының жетекші әлемдік интерактивті мәліметтер базасының бірі. Жаратылыстану ғылымдары, биомедицина, физика, техникалық, компьютерлік, гуманитарлық ғылымдар, математика, информатика және экономика бойынша ғалымдар үшін SpringerLink электрондық мәліметтердің алғашқы көзі.

ScienceDirect

Elsevier ақпараттық платформасыныңбаспасында 2500 ғылыми журналдар және 33 мың кітапқа орналастырылған, 13 млн. жарияланымға қолжетімділікке мүмкіндік береді. Мақалалар төрт негізгі бөлімге топтастырылған: физикалық және инженерлік ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары, медицина ғылымдары, сондай-ақ әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар.

ҚМУ сатып алған мәліметтер базасы

AKNURPRESS

«AKNURPRESS» сандық кітапханасы оқу процесіне арналған әдебиеттерді іріктеуде сапалы тәсілге ие, оқу пәндеріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарының 1000-нан астам атауларын қамтиды. Оқулықтар мен оқу құралдары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған.

«Эпиграф» электронды кітаптары баспасы

Қазақстандық мамандары әзірлеген алғашқы толық мәтінді мәліметтер базасы. Электрондық кітапхана Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған медицина және шектес ғылымдар бойынша 1000 атауынан тұратын оқулықтар мен оқу құралдарының жинағы болып табылады.Үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде  оқулықтар мен оқу құралдары ұсынылған. Кітаптар түрлі-түсті оқылатын материалдардың суреттерін қамтиды.

Cochrane Library

Медицина және медициналық зерттеулер саласындағы сарапшыларды қолдау үшін құрылған әртүрлі тәуелсіз, жоғары сапалы шолулар мен бақылауларды қамтитын мәліметтер жинақтамасы.

Медициналық ЖОО үшін  студенттік кеңесші

Оқулықтар мен оқу құралдары, нұсқаулықтар, атластар, монографиялар, дәрістік курстар және  практикумдарды қамтитын толық мәтінді мәліметтер базасы. Мәліметтер базасы мерзімді басылымдардан,қосымша мультимедиалық құралдардан, бейнематериалдардан және интерактивті қосымшалардан тұрады.

Дәрігер кеңесшісі

Электрондық медициналық ақпараттық-білім беру жүйесі. «Дәрігер кеңесшісі» орналастырылған материалдар қазіргі заманғы ғылыми білім (дәлелді медицина) негізінде жетекші ресейлік мамандармен әзірленген. Ақпарат тиісті мамандық бойынша ғылыми-практикалық медициналық қоғамның (әлемдік, еуропалық және ресейлік) ұстанымын есепке ала отырып дайындалады. Барлық материалдар міндетті тәуелсіз рецензиялаудан өткен.

ЭБС «Лань»

Ғылыми және оқу әдебиеттер, сондай-ақ ғылыми мерзімді басылымдардың жүздеген контентін қамтитын ірі көп тақырыптық мәліметтер базасы. «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі кітапты оқуға ғана емес, кітаптан үзінділерді көшіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді.

Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана

Профессорлық-оқытушылар құрамын, бакалавриат, магистратура және докторантурада білім алушыларды қазіргі заманғы ақпараттық білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарының электрондық ресурстарын біріктіретін бірыңғай мәліметтер базасы.

Ашық қолжетімділіктің деректер базасы:

·  Antibiotic.ru

Бактерияға қарсы препараттар, инфекциялар, қоздырғыштар, алдын алу және емдеу туралы әдебиеттер.

·  BooksMed

Медицина бойынша кітаптар.

·  eLIBRARY.RU

Ғылыми дәйексөздің ресейлік индексімен біріктірілген ресейлік ғылыми Электронды кітапхана (РИНЦ).

·  MED info

Медицинаның жаңа жетістіктері, аурулар мен емдеу әдістері, дәрілік препараттар және т. б. туралы ақпараттық-анықтамалық ресурс.

·  Medlinks.ru

Медициналық тақырыптық каталог.

·  MedMir.com

Әлемдік медициналық журналдардың орыс тіліндегі шолулары.

·  Вебмединфо.ру

Білім беру медициналық порталы-медициналық кітаптар, бағдарламалар, дәрі-дәрмек іздеу, сілтемелер каталогы.

·  Қазақстанның бірыңғай электрондық кітапханасы

Іздеу қызметі.

·  «Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы

·  AACR (American Association for Cancer Research)

Медициналық журналдардың толық мәтінді деректер базасы. AACRжурналдарындағы мақалалар жарияланғаннан кейін 12 айдан кейін еркін кіруге көшеді.

·  BenthamOpenAccess

Негізгі ғылыми пәндер, медицина және қоғамдық ғылымдар бойынша ашық қол жеткізу журналдары.

·  BestPractice – от BMJ

Әр бөлімде ауруларды диагностикалау және емдеу бойынша халықаралық ұсынымдар.

·  BioMedCentral

Медицина, биомедицина, Биотехнология, биоинформатика бойынша журналдар.

·  BMJOpen

Ашық кіру журналы, барлық пәндер бойынша Медициналық зерттеулер жариялайды.

·  Directory of Open access Books

Медицина және денсаулық сақтау бойынша кітаптар.

·  DOAJ# (Directory of open access journals)

Әртүрлібілімсалаларыбойыншажурналдардыңтолықмәтіндібазасы.

·  Dovepress

Әртүрліғылымисалаларбойыншаашыққолжетімділіккерецензияланатынжурналдар.

·  Europe PubMed Central (Europe PMC)

Медициналықжәнебиологиялықжарияланымдардыңағылшынтіліндегімәтіндікдеректербазасы.

·  F1000Prime Reports

Медицина және биология саласындағы ашық қол жетімділік журналы.

·  FreeBooks4Doctors

Медициналықкітаптарменжәрдемақылардыңтолықмәтіндінұсқаларына сілтемелерді топтастыру.

·  FreeFullPdf

Еркінқолжеткізудегіғылымибасылымдар.

·  FreeMedical Journals

1-6 айдан немесе 1-2 жылдан соң жарияланғаннан кейін тегін қолжетімді медицина бойынша 1400-ден астам журналдар.

·  Geneva Foundation Free Medical Journals

Тегін медициналық журналдар.

·  Google Books

Әртүрлібілімсалаларыбойыншатолықмәтіндікітаптаржинағы.

·  Hardin MD

Ғаламдықмедициналықіздеужүйесі.

·  HighWire Press

Биология, физика, медицина және әлеуметтік ғылымдар бойынша журналдар. HighWire-тегін толық мәтінді журналдардың ең ірі мұрағаты және тегін толық мәтінді ғылыми мақалаларды сақтау орны болып табылады.

·  Innerbody

Он-лайн адам анатомиясы.

·  İntechOpen

IntechOpenбаспасынан ашық қолжетімділіктің электронды деректер базасы, онда 2570 кітап бар.

·  JAMANetwork

Медициналық журналдардың толық мәтінді деректер базасы.

·  KargerOpenAccessJournals

Медицина бойынша журналдардың толық мәтіндерінің жинағы.

·  Mayo Clinic

Әлемдегі ең ірі жеке медициналық және ғылыми-зерттеу орталықтарының бірінің веб-ресурсы.

·  MEDHUNTDatabase

Мамандандырылған толық мәтінді медициналық іздеу.

·  Medical News Today

Күнделікті медициналық жаңалықтарға шолу.

·  MEDizzy

Медициналық білім беру бірлестігі.

·  MedkowPublisher

Ашық қолжетімділіктің ең ірі баспасы.

·  MedLinePlus

АҚШ Ұлттық медициналық кітапханасының деректер қоры.

·  Medscape

Денсаулық сақтау саласындағы дәрігерлер мен басқа да мамандарға арналған Веб-ресурс.

·  MyHealthbox

Дәрілік заттарды ғаламдық іздеу жүйесі.

·  NationalAcademiesPress

Жетекші академиялық баспалардың бірі. Тіркеуден кейін барлық шығарылған кітаптарға тегін толық мәтінді қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

·  National Institutes of Health (NIH)

АҚШҰлттықжүрек, өкпежәнеқанинститутыныңВеб-ресурсы.

·  NaturePublishingGroup

Ғылыми журналдарды жариялайтын халықаралық баспа компаниясы. Баспа және мұрағаттардың ағымдағы журналдарына еркін қол жеткізу.

·  Oapen

2600 кітаптантұратынашыққолжетімділіктіңэлектрондықдеректербазасы.

·  OMICS Group

Клиникалық медицина бойынша ашық қол жеткізу журналдары.

·  Omnimedicalsearch.com

Медициналық тақырып нысанасы бойынша іздестіру жүйесі.

·  Oxford Journals

Түрлі пәндер бойынша ғылыми журналдардың коллекциясы.

·  Public Library of Science (PLOS)

Журналдардабиология, генетика, медицина, ұмытылғантропикалықауруларжәнет. б. пәндербойыншаөзіндікзерттеулербар.

·  PubMed

Биомедициналық тақырып бойынша реферативтік деректер базасы.

·  Scientific Electronic Library Online - SciELO

Библиографиялықдеректербазасыжәнеашыққолжетімдіжурналдардыңэлектрондықкітапханасы.

·  Taylor and Francis

Халықаралықкітапбаспасы. Жекежурналдарменмақалаларғатегінкіругемүмкіндікбереді.

·  Thieme Publishing Group

Еркінқолжетімдіжурналдардыңқатарыжәнеағылшынжәненемістілдеріндегікейбірмақалалардыңтолықмәтіндері.

·  TripDatabase

Дәлелді медицина бойынша деректер базасы.

·  Wiley

Әртүрліғылымисалаларбойыншаашыққолжетімділіккерецензияланатынжурналдар.